اصطلاحات کاربردی و روزمره


Chicken out......این اصطلاح برای فردی استفاده میشه که جا میزنه تو کارا 
to make two ends meat..........به معنی بخور و نمیر(بیشتر برای جواب دادن در مورد شغل استفاده میشود) 
First learn the rules then break some....اول قانون رو یاد بگیر بعد اونو زیر پا بزار 
Great people come late........ادمای با کلاس دیر میان 
He has money to burn......اصطلاح برای ادم خرپول 
He is loaded with money..../ /   / /    / /    / /   / / 
He is made of money......................../ /   
He is rolling in it............................../ / 
He is well off................................../ / 
He was born with a silver spoon in his mouth........../ / 
the weather has changed.....شرایط عوض شده 
She was born on the wrong side of the bed........حرام زاده 
I wasn`t born yesterday.......موهامو تو اسیاب سفید نکردم 
talk of devils...........(حلال زاده) وقتی در مورد کسی صحبت میکنیم و همان موقع وارد میشود اصطلاحا میگوییم طرف حلال زاده است 
rool the red carpet for somebody..........جلوی کسی گاو کشتن...احترام خیلی زیاد 
to flatter....پاچه خواری 
to kissup somebody.....پاچه خواری 
apple polisher.....پاچه خوار 
give someone lip service.......شیر کردن کسی با حرف 
chicken chicken.....چقدر ترسو 
chicken feed....پول خرد...ناچیز 
chicken scrach....خرچنگ قورباغه 
how much bread have u got..........مایه تیله چقد داری؟ 
bread line......خط فقر 
copy cat.......کسی که زود هر چیز را تقلید میکند 

back breaking job......شغل سخت و کمر شکن 
has the penny dropped........دوزاریت افتاد؟ 
get off my bag..........بابا ولمون کن..دست از سرم بردار 
dress up like a cristmas tree.....تیپ زدن 
you shine like a new penny......اصطلاح برای تعریف از افراد خوشتیپ 
thick skull.....کله پوک 
how can i put it into your thick skull......چطوری توی کله پوکت فرو کنم 
you look lost.....گیج میزنی 
error is human........انسان جایز الخطاس 
when there is a will, the is a way........خواستن توانستن است 
christ sake........خدا به دادمون برسه 
i put it down to experience.......پشت دستم رو داغ گذاشتم 
I learned my lesson.........../ / 
I got the message............/ / 

Henpecked.....زن ذلیل :grin: 
patriarch.......مرد سالاری 
Matriarch......زن سالاری 
Are U happy or married..........مجردی یا متاهل.؟ 
Sissyboy......اواخواهر 
night night boy.......سوسول 
push arround the bush........طفره رفتن 
I must talk so my self....تعریف از خود نباشه.. 
He`s all thumb......ادم شلخته 
She doesn`t lift a finger..........دست به سیاه و سفید نمیزنه 
Whenever he opens he`s mouth he puts he`s feet in it.......اومد حرف بزنه راه رفت 
He has a big mouth.......ادم دهن لق 
Are u with me........داری منو...؟ 
Don`t look the other way..........خودتو به کوچه علی چپ نزن 
Poor fellow.........بنده خدا 
He is post master at ..............طرف خدای فلان کار است 
Cut my legs and call me shorty........تو گفتی و منم باور کردم 
She`s a liar liar........یه روده راست تو شکمش پیدا نمیشه 
Demmure girl..........دختر ناز نازی 
ta ta for now.......(موقع خداحافظی معمولا میگوییم) ..........فعلا.. 

/ 0 نظر / 57 بازدید